הודעות
 
לוח צלצולים

שעור

תחילת השיעור סוף השיעור

פרטני

7:45

8:30

1

8:35

9:20

2

9:20

10:05

הפסקה

10:05

10:25

3

10:25

11:10

4

11:10

11:55

הפסקה

11:55

12:10

5

12:10

12:55

6

12:55

13:40

הפסקה

13:40

13:55

7

13:55

14:40

הפסקה

14:40

14:45

8

14:45

15:30

הפסקה

15:30

15:35

9

15:35

16:20

10

16:20

17:05

 
פתיחה יום שבת 24.3.18 בשעה 19:00
התערוכה תהיה פתוחה
25-17.3.18 בשעות 9:00 - 19:00
בלב אלון: יום ה' 15.3.18 17:30
בלב אלון: יום ו' 16.3.18 13:00
בלב אלון: מוצ"ש 17.3.18 20:30
יום ד' 21.3.18 21:00 אולם הריסון ת"א
/