לאמנויות     ולמדעים
  
  
רמת השרון

 

מתמטיקה שכבת י"ב

בשבוע הראשון של שנת הלימודים תשע"ח ייערך מבחן חזרה על הנושאים שנלמדו בכתה י"א שאלות הבחינה יתבססו על הרשימה המצורפת להלן: את העבודה חובה להגיש ביום המבחן , כזכאות להיבחן .
בחרו בקבוצה המתאימה, והורידו את הקובץ המתאים


 עבודת  קיץ לתלמידי 3 יח"ל העולים לכיתה י"ב 

המבחן הראשון במתמטיקה ייהיה ברוח העבודה.

נא להדפיס עבודה זו ולהכינה עפ"י ההוראות

לחצו על הקישור משמאל.

     

     
  להורדה לחץ כאן עבודה 3 יח"ל
 
 


 עבודת  קיץ לתלמידי 4 יח"ל העולים לכיתה י"ב 

המבחן הראשון במתמטיקה ייהיה ברוח העבודה.

נא להדפיס עבודה זו ולהכינה עפ"י ההוראות

לחצו על הקישור משמאל.

     

     
  להורדה לחץ כאן עבודה 4 יח"ל
 
 


 עבודת  קיץ לתלמידי 5 יח"ל העולים לכיתה י"ב 

המבחן הראשון במתמטיקה ייהיה ברוח העבודה.

נא להדפיס עבודה זו ולהכינה עפ"י ההוראות

לחצו על הקישור משמאל.

     

     
  להורדה לחץ כאן עבודה 5 יח"ל