לאמנויות     ולמדעים
  
  
רמת השרון

 

בוגרים - תיכון אלון

טקס סיום מחזור ל
תשע"
ז - 2017

רכזת השכבה: עדי נשיא טוויג
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

נשף סיום מחזור ל
תשע"
ז - 2017

רכזת השכבה: עדי נשיא טוויג
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

ספר מחזור ל
תשע"
ז - 2017

רכזת השכבה: עדי נשיא טוויג
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

תמונות פספורט בוגרים ל
תשע"
ז - 2017

רכזת השכבה: עדי נשיא טוויג
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

נשף סיום מחזור ל'
תשע"ו - 2016

גלריה 1

רכז השכבה: ליאור זליגמן
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

מחזור ל'
תשע"ו - 2016

רכז השכבה: זליגמן ליאור
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

נשף סיום מחזור כ"ט
תשע"ה - 2015

גלריה 1

רכזת השכבה: מיכל ברטל
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

נשף סיום מחזור כ"ט
תשע"ה - 2015

גלריה 2

רכזת השכבה: מיכל ברטל
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

טקס סיום מחזור כ"ט
תשע"ה - 2015
י"ב הופעה

רכזת השכבה: מיכל ברטל
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

טקס סיום מחזור כ"ט
תשע"ה - 2015
י"ב 1 - 4 חלוקת תעודות

רכזת השכבה: מיכל ברטל
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

טקס סיום מחזור כ"ט
תשע"ה - 2015
י"ב 5 - 9 חלוקת תעודות

רכזת השכבה: מיכל ברטל
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

טקס סיום מחזור כ"ט
תשע"ה - 2015
י"ב תעודות מצטיינים

רכזת השכבה: מיכל ברטל
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

מחזור כ"ט
תשע"ה - 2015
כיתות י"ב 1 2 3 4

רכזת השכבה: מיכל ברטל
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

מחזור כ"ט
תשע"ה - 2015
כיתות י"ב 5 6 7 8 9

רכזת השכבה: מיכל ברטל
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

נשף סיום מחזור כ"ח
תשע"ד - 2014

גלריה 1

רכז השכבה: אבשלום קומיסר
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

נשף סיום מחזור כ"ח
תשע"ד - 2014
גלריה 2

רכז השכבה: אבשלום קומיסר
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

טקס סיום מחזור כ"ח
תשע"ד - 2014
חלוקת תעודות

רכז השכבה: אבשלום קומיסר
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

טקס סיום מחזור כ"ח
תשע"ד - 2014
הופעות

רכז השכבה: אבשלום קומיסר
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

מחזור כ"ח
תשע"ד - 2014
כיתות י"ב 2 3 5 7 8

רכז השכבה: אבשלום קומיסר
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

מחזור כ"ח
תשע"ד - 2014
כיתות י"ב 1,4,6,9

רכז השכבה: אבשלום קומיסר
 
לגלריית תמונות לחץ כאן

מחזור כ"ח
תשע"ד - 2014
תיק תק

רכז השכבה: אבשלום קומיסר
 
לחץ כאן

נשף סיום מחזור תשע"ג
2013

גלריה 1

 רכז השכבה: ליאור זליגמן
 
יוני 2013 - תשע"ג
לגלריית תמונות לחץ כאן

נשף סיום מחזור תשע"ג
2013

גלריה 2

 רכז השכבה: ליאור זליגמן
 
יוני 2013 - תשע"ג
לגלריית תמונות לחץ כאן

מפגש בוגרים תשע"ב
2012
 רכזת השכבה: עדי נשיא טוויג
 

אפריל 2013 - תשע"ג
לגלריית תמונות לחץ כאן

נשף סיום מחזור תשע"ב
2012
גלריה 1

 רכזת השכבה: עדי נשיא טוויג
 
יולי 2012 - תשע"ב

נשף סיום מחזור תשע"ב
2012
גלריה 2

 רכזת השכבה: עדי נשיא טוויג
 
יולי 2012 - תשע"ב