לאמנויות     ולמדעים
  
  
רמת השרון

 

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח

  לתלמידים המופנים לבית הספר  ולמי שהתקבל למגמות היחודיות *
יום רביעי ב' בניסן תשע"ז, 29.3.17
וביום חמישי ג' בניסן תשע"ז, 30.3.17
שעות הרישום: 15:00-19:00

תלמידים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם
לתיכון "אלון" לאמנויות ולמדעים ברמת השרון

 בבית הספר יקבלו את פניכם נציגי  ההנהלה והמורים.

נא הגיעו בלויי הוריכם והצטיידו ב:
 • תעודת  מחצית א'
 • ריכוז ציוני רבעון ג' 
 • תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח בו רשום התלמיד + צילום תעודת הזהות.
 • שתי תמונות פספורט עדכניות.
 • אם הרושם אינו הורה של התלמיד/ה הנרשם יש לצרף יפוי כח לרישום.
  

 • יש למלא לחתום ולהביא את טפסי הרישום - לחץ כאן
 
 
 • מילוי אינטרנטי (מקוון) של פרטי התקשרות ובחירת חברים - לחץ כאן

נשמח לראותכם
צוות תיכון "אלון"

* הערה: לתלמידים שמתגוררים מחוץ לרמת השרון, יש להביא אישור מהרשות של מקום מגוריכם.
ללא אישור זה לא ניתן יהיה לבצע רישום.