לאמנויות     ולמדעים
  
  
רמת השרון

 

רשימת חדרי כיתות אם

שכבת י'
רכזת:: עדיה בורוביץ
יועצת:  עפרה אוסברוך

יוד 1 - חדר  311 -  גב' קון-אמן ענת

יוד 2 - חדר  307 - מר אינדיג איתי

יוד 3 - חדר  303 - מר אברהם שי

יוד 4 - חדר  305  - גב' דגבלי ואזנה חן חיה

יוד 5 - חדר  304 - גב' יששכר מאיה

 יוד 6 - חדר  308 - גב' כהן דניס

יוד 7 - חדר  208  - דר' ליפשיץ בתיה

יוד 8 - חדר  300  - גב' שפירא יעל

יוד 9 - חדר  309  - גב' פוצ'טר קארן

   שכבת י"א
רכזת:  ליבר ענת
יועצת:  דבי ליכטנשטיין

י"א  1-  חדר  204  - גב' ליבר ענת

י"א  3 -  חדר  107 - גב' ליכטנשטיין דבי

י"א  4 -  חדר  106 - גב' בן דב גולדברג יעל

י"א  5 -  חדר 209   - גב'  פרנק נילי

י"א  6 -  חדר  323  - גב' ברגר-מישר ענבל

י"א  7 -  חדר  202 - גב'  סזנה אביגיל

י"א  8 -  חדר 105- מר גיטליס אריה

    שכבת י"ב
רכז: בלכרוביץ שחר
יועצת: פזית ברמץ

י"ב  1 - חדר  210- מר בלכרוביץ שחר

י"ב  2 - חדר  306 - גב' בטאט מאיה אודליה

י"ב  3 - חדר  205- מר פרץ משה

י"ב  4-  חדר  104 - גב' דור רונית

י"ב  5 - חדר  206 - גב' ברטל מיכל

י"ב  6 - חדר  207 - מר בן נאים אבי

י"ב  7 - חדר  211 - גב' ברזם גלית