לאמנויות     ולמדעים
  
  
רמת השרון

 

רשימת חדרי כיתות אם והמחנכים

שכבת י'
רכזת:  ליבר ענת
יועצת:  דבי ליכטנשטיין

יוד 1 - חדר  311 - גב' ליבר ענת

יוד 2 - חדר  300 -  גב' פרנק נילי

יוד 3 - חדר  309 -  גב' ליכטנשטיין דבי

יוד 4 - חדר  304 -  גב' יעל בן דב

יוד 5 - חדר  305 -  גב' קורמן ורה

יוד 6 - חדר  307 - מר זליגמן ליאור

יוד 7 - חדר  303 - גב'  סזאנה אביגייל

יוד 8 - חדר  308 - מר גיטליס אריה

   שכבת י"א
רכז: בלכרוביץ שחר
יועצת: פזית ברמץ

י"א  1-  חדר  210 -  מר בלכרוביץ שחר

י"א  2 -  חדר  306- גב' אפרת ליפניק

י"א  3 -  חדר  105 -  מר  פרץ משה

י"א  4 -  חדר  106 -  גב'  דור רונית

י"א  5 -   חדר 107 - גב'  ברטל מיכל

י"א  6 -  חדר  323 - מר  בן נאים אבי

י"א  7 -  חדר  211 - גב' ברזם גלית

    שכבת י"ב
רכזת: נשיא טוויג עדי
יועצת:  עפרה אוסברוך

י"ב  1 - חדר  204 -  גב' חביב חדוה

י"ב  2 - חדר  205 -  גב' פוצ'טר קארן

י"ב  3 - חדר  209 -  גב' ליפשיץ בתיה

י"ב  4-  חדר  202 -  גב' שפירא יעל

י"ב  5 - חדר  203 -  גב' נשיא טוויג עדי

י"ב  6 - חדר  206 -  מר איזנברג ציקי

י"ב  7 - חדר  207 -  גב' פלג עדי

י"ב  8 - חדר  208 -  גב' בורוביץ עדיה