צוות תיכון אלון וההנהלה
מברכים את כל באי בית הספר
שתהייה שנת לימודים מוצלחת

 

תלמידי י'

הסיסמה שלכם למשוב היא:

 תעודת הזהות.

תעודת הזהות היא גם שם המשתמש

הסיסמה בתוקף במהלך חודש ספטמבר בלבד.

תדרשו להחליף את הסיסמה

 

צילומי תמונת פספורט למשוב

בחדר מורים פנימי

 

 

 

 

 

שכבת י'
מרכז: עדי נשיא טוויג
יועצת: עופרה אוסברוך

יוד 1 - חדר  304

יוד 2 - חדר  305

יוד 3 - חדר  309

יוד 4 - חדר  302

יוד 5 - חדר  303

יוד 6 - חדר  306

יוד 7 - חדר  307

יוד 9 - חדר  308

יוד 11 - חדר  308

   שכבת י"א
מרכז:  ליאור זליגמן
יועצת: דבי ליכטנשטיין
יועצת: עופרה אוסברוך

י"א  1-  חדר  311

י"א  2 -  חדר 300

י"א  3 - חדר  301

י"א  4 - חדר  104

י"א  5 -  חדר 313

י"א  6 - חדר  106

י"א  7 - חדר  107

י"א  8 - חדר  105

  שכבת י"ב
מרכזת: מיכל ברטל
יועצת:  פזית ברמץן
יועצת: עופרה אוסברוך

י"ב  1 - חדר  206

י"ב  2 -  חדר 210

י"ב  3 - חדר  204

י"ב  4-  חדר  211

י"ב  5 - חדר  205

י"ב  6 -  חדר 201

י"ב  7 - חדר  200

י"ב  8 - חדר  208