לאמנויות     ולמדעים
  
  
רמת השרון

 

בחינות / עבודות גמר וזכאות

מועדים ונוהלים


אנגלית לעולים לי"ב
מוזיקה לעולים לי"ב
חנ"ג לעולים לי"ב
תנ"ך לעולים לי"ב
   
אנגלית לעולים לי"א
ביולוגיה לעולים לי"א
היסטוריה לעולים לי"א
כימיה לעולים לי"א
חנ"ג לעולים לי"א
לשון עברית לעולים לי"א
מדעי החברה לעולים לי"א
מדעי המחשב לעולים לי"א
מתמטיקה לעולים לי"א
ספרות לעולים לי"א
של"ח לעולים לי"א
    
לקראת סיום חופשת הקיץ
עליך להגיע לבית הספר כדי להגיש את עבודת הקיץ ו או להיבחן

  ביום ה' 24/8/17 9:00 - מתמטיקה  
 
ביום א' 27/8/17   9:00 - אנגלית
 
ביום ב' 28/8/17   9:00 - כל שאר המקצועות כולל הגשת עבודות

תלמידים אשר יעדרו ממבחני המעבר שנקבעו להם ו/או לא יגישו העבודות במועד המצוין,
לא יורשו להיכנס למהלך הלימודים הסדיר בתחילת השנה.
ציונים שליליים בבחינות המעבר ישוקללו עם ציון מחצית א' של שנה"ל הבאה.
איחולי הצלחה בבחינות וחופשה נעימה!