לאמנויות     ולמדעים
  
  
רמת השרון

 

בחינות / עבודות גמר וזכאות

מועדים ונוהלים


אנגלית לעולים לי"ב
חנ"ג לעולים לי"ב
   
אנגלית לעולים לי"א
ביולוגיה לעולים לי"א
חנ"ג לעולים לי"א
    
לקראת סיום חופשת הקיץ
עליך להגיע לבית הספר כדי להגיש את עבודת הקיץ ו או להיבחן

 

מתמטיקה  -        יום ד'   22.8   בשעה 09:00

 

אנגלית       -        יום ה'   23.8   בשעה 09:00

 

כל יתר המקצועות        יום א'   26.8    בשעה 09:00

כולל הגשת עבודות

 

תלמידים אשר יעדרו ממבחני המעבר שנקבעו להם ו/או לא יגישו העבודות במועד המצוין, לא יורשו להיכנס למהלך הלימודים הסדיר בתחילת השנה.